MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
NOVÝ Iné
3.4.2023
pridelená značka: SEB20
Rozmarínová ulica
Celý predchádzajúci týždeň tu bol kontajner. A dnes ?!? viď foto