MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
NOVÝ Cesty a chodníky, oplotenie
4.1.2023
pridelená značka: SEB15
Šebastovce
Kalendáre zvozu budú zverejnené v priebehu tohto týždňa po upresneni jednotlivých stanovišť a termínov
Ďakujeme za pochopenie