MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
NOVÝ Cesty a chodníky, oplotenie
22.12.2022
pridelená značka: SEB13
Odpoved
Odpoved na podnet zimnej údržby .
MC zabezpečuje zimnú údržbu podľa potreby tak ako má aby bola zabezpečená zjazdnosť ciest. V čase vyhlásenia 1.stupňa kalamity v meste Košice bola zabezpečená údržba zo strany MC podľa najlepšej možnej techniky keď že papradia aj praslickova ulica je v čase takejto situácie najzložitejšie čo sa týka odstraňovania snehu. Žiadny dôkazový materiál o tom že spôsobila MC škodu nám nebol doručený a predmetnú sťažnosť starostka rieši v súlade so zákonom i sťažnostiach .
Pekne a pokojne sviatky
Minika Puzderova