MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
NOVÝ Cesty a chodníky, oplotenie
22.12.2022
pridelená značka: SEB12
Odpoved
Odpoved na podnet ohľadom nefunkčného rozhlasu. Na Repikovej ulici dlhší čas vypadaval rozhlas aj vďaka tomu že staré vedenie bolo niekoľko krát pretrhnute vlastníkmi priľahlých nehnuteľnosti. Z uvedeného dôvodu bol rozhlas zrekonštruovaný a bolo vymenene káblové vedenie - funguje bez problémov . Dnes bol aj na základe podnetu odskúšaný priamo pred číslom 47. Tak že funguje. Čo sa týka oznámenia Že to trvalo rok sa vyjadrovať nebudem.
Pekne sviatky
Monika Puzderova