MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
NOVÝ Cesty a chodníky, oplotenie
22.12.2022
pridelená značka: SEB11
Papradia ulica
Dávam do pozornosti fotografie ako sa vykonáva zimná údržba v MČ Šebastovce na Papradej ulici. Kde bager chodil bezdôvodne cca viac ako 20 metrov ( na sever od spomínanej ulici ) do poľa kde spôsobil značnú škodu na poraste repky olejnej odrody Batis. Smutné na tom je že štatutár MČ sa tvári ako by sa ho to netýkalo hoci na to bola upozornena sťažnosťou. Šťastné a veselé prajem