MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
NOVÝ Cesty a chodníky, oplotenie
21.12.2022
pridelená značka: SEB10
Repíková 47
Dobrý deň, už rok nefunguje rozhlas pri našom dome. Niekoľkokrát sme to boli oznámiť na miestnou úrade a do dnešného dňa nenastala zmena. Ďakujeme