MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
NOVÝ Cesty a chodníky, oplotenie
16.12.2022
pridelená značka: SEB9
PRASLIČKOVÁ
Od pondelka nesvieti pouličné osvetlenie na Prasličkovej ulici.