MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
NOVÝ Cesty a chodníky, oplotenie
10.12.2022
pridelená značka: SEB8
Vytlky ul. Repikova, Salviova
Chceme obec poprosit o vyspravenie cestnej komunikacie na ulici Repikova a Salviova, nakolko diery na vozovke svojim rozsahom uz zaberaju taku plochu, ze sa nedaju obchadzat bez toho aby netrpela naprava a geometria auta. Majitelom vozidiel vznikaju dodatocne naklady na udrzbu vozidla, ktore podla zakona par. 9a odsek 2 cestneho zakona, maju narok ziadat od spravcu komunikacie, ktory je za odstranenie zavady zodpovedny. Preto vas ako obcania, ktori danu komunikaciu vyuzivaju pre prijazd ku svojim nehnutelnostiam, ziadame o urychlenu napravu daneho stavu komunikacie. Vopred dakujeme