MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
NOVÝ Cesty a chodníky, oplotenie
9.12.2022
pridelená značka: SEB7
Papradia
Hlavne, že sú osadené nádoby na psie exkrementy.