MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
NOVÝ Cesty a chodníky, oplotenie
17.10.2022
pridelená značka: SEB5
Ďatelinová
Dobrý deň, neviete prosím prečo a dokedy budú vypínať ráno medzi 7.30-7.45 el. prúd? Nikde som sa o tom nedočítala. Ďakujem