MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
NOVÝ Cesty a chodníky, oplotenie
30.4.2022
pridelená značka: SEB2
Šebastovce
Dobrý deň, bolo by možné umiestniť aspoň 2 koše nabpsie exkrementy, aby sme so sáčami v ruke nechodili cez celú MČ? Ďakujem