MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
VYRIEŠENÝ Cesty a chodníky, oplotenie
14.1.2022
pridelená značka: SEB1
Šebastovce
Bolo by možné nahrať zvozový kalendár do aplikácie? Ďakujem.

Šebastovce
Mestská časť Šebastovce
SR
info@impoinfo.com