MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
MÚ MČ Košice-Šebastovce
Podbeľová 1
040 17 Košice
telefón/fax: 055/67 68 007
e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny:
pondelok 8:00 - 15:00
utorok 8:00 - 14:00
streda 8:00 - 16:30
štvrtok 8:00 - 15:00
piatok 8:00 - 12:00