VOP

Zásady zadávania Inzerátov, Podnetov, Miest a Fotografií a VOP

Pri inzerátoch za celý priebeh transakcie zodpovedá predávajúci a kupujúci.
Prevádzkovateľ alebo samospráva nezodpovedá za žiadne priame či nepriame škody vyplývajúce z využitia služby alebo pri výpadku služby alebo zamietnutia / odstránenie Inzerátu, Podnetu, Miesta alebo Fotografie.
Zakázané je:
- Zdieľať akejkoľvek webové stránky alebo Facebook skupiny
- Zadávať Podnety, Miesta alebo Fotografie ktoré sa netýkajú mesta / obce / mestskej časti
- Zadávať Podnety ktorých cieľom nie je zlepšenie fungovania mesta / obce / mestskej časti
- Inzerovať a propagovať súťaže, pôžičky, ponuky práce, lieky, erotické pomôcky a služby, webové stránky, fb skupiny, reťazové správy a podobne.
- Vytvárať duplikáty rovnakého Inzerátu, Podnetu, Miesta alebo Fotografie
- Nadávať, osočovať, používať hrubé a neetické vyjadrovania a iné neetické správanie
- Kopírovať ponuky z iných inzertných stránok smerujúcich na predajcu
- Kopírovať obsah chránený autorským právom
- Uvádzať nepravdivé údaje

V prípade nesplnených kritérií bude Inzerát, Podnet, Miesto alebo Fotografia zamietnuté alebo trvalo odstránené.
Prevádzkovateľ alebo samospráva si vyhradzujú právo na odmietnutie alebo odstránenie Inzerátov, Podnetov, Miest alebo Fotografií bez upozornenia.
Prevádzkovateľ alebo samospráva si vyhradzujú právo pri opakovanom porušení (pri druhom alebo viacnásobnom odmietnutí alebo odstrání Inzerátu, Podnetu, Miesta alebo Fotografie podľa týchto Zásad) trvalé zablokovanie zariadenia, z ktorého bolo takéto porušenie vykonané a to bez predchádzajúceho upozornenia.
Prevádzkovateľ a samospráva si vyhradzujú právo zaslať v prípade potreby personifikovanú PUSH notifikáciu na anonymný mobilné zariadenia s cieľom dodatočného informovania zadávajúcej osoby Podnetu, Miesta alebo Fotografie.

Inzerát je zmazaný automaticky po 6 mesiacoch od poslednej úpravy.
Zadávanie inzerátov a využívanie služby je zadarmo
Zadaním Inzerátu, Podnetu, Miesta alebo Fotografie súhlasíte s týmito Zásadami a Všeobecnými Obchodnými Podmienkami
Aplikáciu (pre Apple a Android, ďalej len Aplikácie) prevádzkuje spoločnosť adsupra s.r.o., Hlavná 35, Nižný Klátov, 044 12, Slovenská republika, IČO 50144839, DIČ 2120191557 (ďalej len prevádzkovateľ).
email: adsupra.com@gmail.com tel.: 0905129668