VOP

Zásady zadávania Pracovných pozícií, Inzerátov, Podnetov, Miest a Fotografií a VOP

Pri Inzerátoch za celý priebeh transakcie zodpovedá predávajúci a kupujúci.
Pri Pracovných pozíciach za správnosť údajov zodpovedá zadávateľ. Pracovné miesta slúžia zásadne na propagáciu voľných pracovných miest lokálneho charakteru s miestom výkonu práce do max 35 km od obce / mesta / mestskej časti.
Prevádzkovateľ alebo samospráva nezodpovedá za žiadne priame či nepriame škody vyplývajúce z využitia služby alebo pri výpadku služby alebo zamietnutia / odstránenie Pracovnej pozície, Inzerátu, Podnetu, Miesta alebo Fotografie.
Zakázané je:
- Zdieľať akejkoľvek webové stránky alebo Facebook skupiny
- Zadávať Podnety, Miesta alebo Fotografie ktoré sa netýkajú mesta / obce / mestskej časti alebo Pracovné pozície nespĺňajúce lokálny charakter.
- Zadávať Podnety ktorých cieľom nie je zlepšenie fungovania mesta / obce / mestskej časti
- Inzerovať a propagovať súťaže, pôžičky, ponuky práce (mimo modulu Pracovné pozície), lieky, erotické pomôcky a služby, webové stránky, fb skupiny, reťazové správy a podobne.
- Inzerovať Pracovné pozície multi-level, erotického, alebo inak podozrivého charakteru.
- Inzerovať Pracovné pozície bez fyzického sídla nemajúceho lokálny charakter (t.j. napr. Práca z domu), a t.j. do 35 km od centra obce / mesta.
- Vytvárať duplikáty rovnakej Pracovnéhej pozície, Inzerátu, Podnetu, Miesta alebo Fotografie
- Nadávať, osočovať, používať hrubé a neetické vyjadrovania a iné neetické správanie
- Kopírovať ponuky z iných inzertných stránok smerujúcich na predajcu
- Kopírovať obsah chránený autorským právom
- Uvádzať nepravdivé údaje

V prípade nesplnených kritérií bude Pracovná pozícia, Inzerát, Podnet, Miesto alebo Fotografia zamietnutá alebo trvalo odstránená.
Prevádzkovateľ alebo samospráva si vyhradzujú právo na odmietnutie alebo odstránenie Pracovnej pozície, Inzerátov, Podnetov, Miest alebo Fotografií bez upozornenia.
Prevádzkovateľ alebo samospráva si vyhradzujú právo pri opakovanom porušení (pri druhom alebo viacnásobnom odmietnutí alebo odstrání , Inzerátu, Podnetu, Miesta alebo Fotografie podľa týchto Zásad) trvalé zablokovanie zariadenia, z ktorého bolo takéto porušenie vykonané a to bez predchádzajúceho upozornenia.
Prevádzkovateľ a samospráva si vyhradzujú právo zaslať v prípade potreby personifikovanú PUSH notifikáciu na anonymný mobilné zariadenia s cieľom dodatočného informovania zadávajúcej osoby Pracovnej Pozície, Inzerátu, Podnetu, Miesta alebo Fotografie.

Inzerát je zmazaný automaticky po 6 mesiacoch od poslednej úpravy, v prípade Pracovnej pozície po 1 mesiaci od uverejnenia.
Zadávanie Inzerátov a využívanie služby je zadarmo.
Zadávanie (do) dvoch Pracovných pozícií na 1xIČO/DIČ je zadarmo. Topovanie a uverejnenie tretej a ďalšej Pracovnej pozície môže byť podmienené zaplatením vopred odsúhlaseného poplatku.
Zadávanie pracovných pozícií je povolené iba pre držiteľov IČO/DIČ (povinný údaj)
Zadaním Pracovnej pozície, Inzerátu, Podnetu, Miesta alebo Fotografie súhlasíte s týmito Zásadami a Všeobecnými Obchodnými Podmienkami
Aplikáciu (pre Apple a Android, ďalej len Aplikácie) prevádzkuje spoločnosť adsupra s.r.o., Hlavná 35, Nižný Klátov, 044 12, Slovenská republika, IČO 50144839, DIČ 2120191557 (ďalej len prevádzkovateľ).
email: adsupra.com@gmail.com tel.: 0905129668