UŽ PUBLIKOVANÁ SPRÁVA -> Upozornenie na voľný pohyb psov v obci
UŽ PUBLIKOVANÁ SPRÁVA -> Harmonogram vývozu triedeného odpadu vo februári 2019
UŽ PUBLIKOVANÁ SPRÁVA -> NTM-Národný týždeň manželstva 2019
UŽ PUBLIKOVANÁ SPRÁVA -> XIII. Obecný ples
UŽ PUBLIKOVANÁ SPRÁVA -> Usmernenie k ukladaniu zberných nádob na vyprázdnenie
UŽ PUBLIKOVANÁ SPRÁVA -> V obci Likavka sa našiel mobil
UŽ PUBLIKOVANÁ SPRÁVA -> Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
UŽ PUBLIKOVANÁ SPRÁVA -> Termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
UŽ PUBLIKOVANÁ SPRÁVA -> Zimná údržba ciest - upozornenie pre majiteľov motorových vozidiel
UŽ PUBLIKOVANÁ SPRÁVA -> Do nového roku aj s tradičným obecným kalendárom
UŽ PUBLIKOVANÁ SPRÁVA -> Postup pri registrácii chovu hospodárskych zvierat
UŽ PUBLIKOVANÁ SPRÁVA -> Registrácia chovu ošípaných
SYNCHRONIZÁCIA SPRÁV UKONČENÁ