PALMADE Bufet
Novootvorený PALMADE bufet sa nachádza na ul. SNP zhruba na začiatku cyklochodníka medzi obcou Harichovce a priemyselným areálom SNV.
Tešíme sa na vašu návštevu.