Cyklochodník - Harichovce
Cyklotrasa, ktorá vedie z Harichoviec, je obojsmerná a skladá sa z dvoch úsekov. Prvý prepája Harichovce a Iliašovce, druhý Harichovce s priemyselnou časťou Spišskej Novej Vsi. Výstavbu financovala obec Harichovce z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého sprostredkovateľským orgánom je Košický samosprávny kraj (KSK).