Krčma pri ihrisku
Zodpovedný za prevádzku: Mária Žírová
+421 948 368 920