Hostinec U Bačara
Zodpovedný za prevádzku: František Bačar
+421 57 7686 123