Kadlubek
Miesto “Kadlubek“ už v minulosti slúžilo na odpočinok nielen obyvateľom Harichoviec. Vďaka členom výboru Urbariátu P.S. Harichovce sa podarilo toto krásne miesto zrekonštruovať, aby mohlo slúžiť pôvodnému účelu. Odtiaľ môžete podniknúť vychádzku k Tisícročnej kaplnke cez Turzákovú lúčku, okolo Troch líp a tiež ďalšie prechádzky s pekným výhľadom na Spišskú Novú Ves a okolie. Výbor Urbariátu P.S. prosí všetkých návštevníkov, aby tu dodržiavali poriadok. Našim cieľom je aby “Kadlubek“ slúžil ďalej v plnej svojej kráse nám všetkým a aj ďalším generáciám.