Travertínové kopy
Travertínové kopy, sú nemými svedkami bohatej histórie blahodarných účinkov dudinskej minerálnej vody na ľudský organizmus. Tieto prírodné pamiatky sa nachádzajú v areáli kúpeľného parku. Za prírodnú pamiatku boli vyhlásené roku 1964 s poslednou novelizáciou roku 1999. Predmetom ochrany je 6 najvýznamnejších pramenných sedimentov. Všade, kde vyvieral prameň liečivej vody, sa vekmi vytvorili travertínové kopy - usadeniny minerálov uvoľnených z minerálnej vody. Vysoký obsah rozpustného uhličitanu vápenatého vo vode sa okolo termálneho prameňa vyzrážal a uložil do podoby travertínových vyvýšenín, dosahujúcich výšku od 1 do 8 metrov. Po zachytení vody centrálnymi vrtmi jednotlivé pramene vyschli, kopy sa začali na povrchu zvetrávať a zarastať trávou a kríkmi.
Očný prameň (Pod Klenom)
Samotný názov naznačuje jeho využitie v ľudovom liečiteľstve. Vodu vyhľadávali na liečenie očí. Ide o neveľkú kopu s dvoma krátermi na vrchole, ktoré tiež pripomínajú dvojicu očí. Hlboké sú 1 m s priemerom 50 cm. Voda z prameňa prestala vytekať v roku 1938. Názov „Pod klenom“ je odvodený od stromu „klenu“, ktorý tu kedysi rástol. V 70. rokoch 20. storočia bol odstránený z dôvodu napadnutia drevokaznými hubami. Jeho vek bol odhadnutý na 250 rokov.
Šípková ruženka
Názov prameňa pripomína, že tu rástli šípové ruže.. Ide o malú, necelé 2 metre vysokú vyvýšeninu s výtokovým otvorom na vrchole.
Tatársky prameň
K pomenovaniu Tatársky prameň sa viaže povesť, podľa ktorej okolo kráterového jazierka mučili Tatári občanov z blízkeho okolia na zastrašenie. Travertínová kopa je vysoká 8 m s kráterovým otvorom na vrchole. Voda z prameňa prestala vytekať v roku 1936.
Hostečný prameň
Pomenovanie hostec bol ľudový názov pre reumu. Traduje sa, že vodu z tohto prameňa vyhľadávali chorí na reumatizmus. Dnes má prameň podobu homoľovej kopy s otvorom na vrchole. Voda z prameňa prestala vytekať v roku 1938.
Kúpeľná kopa
Nachádza sa v blízkosti letného kúpaliska Dudinka a je najväčšia z kúpeľných travertínových kôp. Na tejto travertínovej kope pramenila voda z viacerých prameňov. Vyvierať prestali v roku 1955. Dnes je travertínová kopa porastená trávnatým porastom, kríkmi a stromami.
Travertínová terasa pri kúpalisku
Najmladší útvar, ktorý vzniká na brehu rieky Štiavnica z usadenín vody vytekajúcej z kúpaliska a z prebytočnej vody z liečebného procesu.