Šikmá veža
Historické pamiatky v Dudinciach reprezentuje naklonená zvonica pri hoteli Prameň. Bola postavená v roku 1871 a slúžila pri rozličných cirkevných udalostiach dvom cirkvám v obci – rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Vo zvonici boli kedysi 3 zvony. Jeden z nich pochádzal dokonca až z roku 1786 . Po odobratí zvonov počas 1. svetovej vojny však budova stratila svoj pôvodný význam, no dodnes slúži ako turistická atrakcia kvôli nevšednému nakloneniu. Dôvod, pre ktorý sa vežička vychyľuje, tkvie v jej základoch. Zvonička bola postavená na starých drevených trámoch, podstavci, ktorý časom prehnil a tak začalo pomaly dochádzať k vychyľovaniu zvoničky. V súčasnej dobe je od svojej osi vychýlená o 51 centimetrov. Pre toto nevšedné vychýlenie dostala od miestnych pomenovanie „Šikmá veža“.