Lesopark Búroš
Lesopark Búroš so všadeprítomnými stromami, kríkmi a rastlinami ponúka ozajstnú oázu pokoja, ktorá je pokračovaním kúpeľného parku s rozlohou viac ako 20 hektárov. Ak si prajete zažiť chvíľku ticha, započúvať sa iba do šumu listov a spevu vtákov, môžete toto zažiť v tieni stromov kúpeľného lesoparku.
Lesopark sa nachádza na prírodnej vyvýšenine Gestenec s nadmorskou výškou 179 m.n.m., ležiacej medzi obcou Hokovce a kúpeľným mestom Dudince. Vďaka svojej polohe v 1. ochrannom pásme prírodných liečivých minerálnych zdrojov, kde platí sprísnený režim ochrany vnútorného kúpeľného územia, si starostlivosť a údržba lesoparku vyžaduje špecifický prístup.
Počiatky výsadby lesoparku siahajú do 50–tych rokov 20. storočia. Z pôvodného drevinového zloženia prevláda dub zimný, dub cerový, javor poľný. Z ovocných stromov je to hlavne hruška a čerešňa vtáčia. Ojedinele sa vyskytuje aj orech a slivka. Z invazívnych druhov stromov sa tu vyskytuje hlavne agát biely a breza bradavičnatá. V skupine ihličnatých stromov prevláda hlavne výskyt borovice čiernej a smrekovca opadavého.
Park poprepletaný chodníkmi láka k nordic walkingu, turistike a rôznym voľnočasovým aktivitám. Cvičiace zariadenia umiestnené v mobiliári parku predstavujú aktívnu formu pohybu v prírodnom prostredí.