Napoleónske kúpele
Najstaršie tri objekty Napoleonských kúpeľov, kúpeľné domy, ktorých funkcia sa počas celej ich existencie nezmenila, sa síce stavali postupne, ale so snahou výrazovo sa vzájomne prispôsobiť. Urbanisticky sú usporiadané do tvaru písmena U, čím vytvárajú malé námestie. Zo severu ho ohraničujú prízemné vaňové kúpele (Napoleonské kúpele č. I), pre ktoré je typická obiehajúca stĺpová ochodza z toskánskych stĺpov okolo južného krídla a vstupný portikus s trojuholníkovým štítom. Zo stredu dispozície vychádza krídlo so zrkadliskom, na ktoré je napojené nízke severné krídlo. Južnú časť námestia tvoria bazénové kúpele (Napoleonské kúpele č. III), ktoré majú severné krídlo poschodové s predsadeným portikom. Južná časť objektu s bazénmi a bahniskom je prízemná. Z východu uzatvára námestie prízemná budova s obdĺžnikovým pôdorysom (Napoleonské kúpele č. II).
Základný kameň prvých kúpeľných budov položil vtedajší majiteľ kúpeľov gróf Ján Nepomuk Erdődy niekedy medzi rokmi 1773 - 1778.