Termálne kúpalisko Eva
Areál, pozostávajúci z 25 - metrového krytého bazéna (momentálne uzavretého), z vonkajšieho 50 - metrového bazéna so skokanským mostíkom, z detského otvoreného bazéna, z priestorov príslušenstva, šmykľavky, bytu správcu a plôch vyhradených na slnenie a pre rôzne športy, vybudovali v rokoch 1933 - 1934 podľa projektu architektov F. Wimmera, A. Szőnyiho a V. Kolátora. Kúpalisko viackrát rekonštruovali, v poslednej štvrtine 20. storočia pristavili nový vstupný objekt.