Kolonádny most
Železobetónový promenádny most, známy tiež ako Kolonádový či Sklený, bol postavený v rokoch 1931 - 1933 podľa projektu architekta Emila Belluša. Vstupné priečelia oboch strán mosta zdobia latinské nápisy Saluberimae Pistinienses Thermae (Uzdravujúce piešťanské kúpele) a Surge et ambula (Vstaň a choď). Uprostred sklenej prepážky oddeľujúcej oba prekryté promenádne pruhy sú dve vitráže zhotovené podľa návrhu maliara M. Benku; populárna je Kühmayerova bronzová socha barlolámača nad fontánou pred portálovým objektom na mestskom predmostí. Koncom druhej svetovej vojny vyhodila ustupujúca nemecká armáda stredné polia do vzduchu; obnova, ktorá vrátila mostu pôvodnú funkcionalistickú podobu, sa skončila roku 1956. Kolonádový most s dĺžkou 156 metrov je najdlhším krytým mostom na Slovensku.