Mestský park - Sad Andreja Kmeťa
Základy mestského parku položil už začiatkom 19. storočia Jozef Erdödy. Rozloha parku je 22,3 ha. Park je od 17. septembra 1963 zapísaný v Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok. Na jeho území sa nachádzajú vzácne druhy drevín a viaceré architektonické pamiatky.