Spoločensko-relaxačné centrum
Budova bola postavená ešte v 50-tych rokoch minulého storočia. V dnešnej podobe toto centrum funguje od roku 2002, kedy bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia bývalej materskej škôlky, neskôr sobášnej siene či klubu dôchodcov. Objekt je z časti podpivničený. Z prízemnej budovy vyrástla po rekonštrukcii dvojpodlažná budova, ktorá sa stala centrom oddychu, relaxu, športovania a stretávania sa obyvateľov Mestskej časti Košice-Juh a mesta Košice.

V Dennom centre seniorov Košice – Juh sa stretávajú seniori v oblasti záujmovej, kultúrnej a športovej činnosti, v snahe udržiavania svojej fyzickej a psychickej aktivity.

Poskytované služby:

relaxačný bazén (s rozlohou 4,5×8,5m, kapacitou 6 osôb/h) s vírivkami,
sauna (4-5 osôb),
posilňovňa (4 osoby),
služby maséra (klasická masáž),
stolný tenis,
kolky,
tenis (v letnom období),
rôzne druhy pohybových aktivít (kalanetika v zdravom štýle, kalanetika pre seniorov, pilatesove cvičenia)
Južanská knižnica