Zala vára
Zalavártól nyugatra a Zala folyó mocsaras területéből kiemelkedő dombon állt a vár.
Http://www.varbarat.hu/varak/zalavar.html