Szigetvári vár
A Dél-Dunántúl vidékén eredő Almás-patak a középkor során egy vizenyős, ingoványos területet hozott létre, amelynek egyik kiemelkedő szigetén a 1420 körül építtette fel kicsiny várát Anthini (Szigeti) Oszvald földesúr.
Http://hu.wikipedia.org/wiki/Szigetv%C3%A1ri_v%C3%A1r