Szenyér vára
A somogyi dombvidék nyugati részén, a Nagy berek és a Kis-Balaton mocsárvidékei között álló Szenyéri vár a 16. századi határvidék legerősebb láncszemét képezte; a közeli elővárakkal együtt (Somogyzsitfa, Csákány) több mint fél évszázadig dacolt a török tú
Http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeny%C3%A9ri_v%C3%A1r