Ruský vojenský cintorín z 1. sv. vojny
Ruský vojenský cintorín z 1. sv. vojny. Vojenské pohrebisko 270 vojakov cárskej ruskej armády, identita obetí nie je známa.