Mestský pivovar - Mestské múzeum
Mestský pivovar - (dnes Mestské múzeum)

Stavebne a umelecky významnou budovou je budova mestského pivovaru na južnej strane námestia na proti mestskej radnici. Jednoposchodová, pôvodne renesančná stavba je vklínená medzi bočné domy a vtiahnutá hlbšie, aby si získal pre ňou priestor na povozy. Polkruhovou, skoro symetricky na os komponovanou bránou sa vchádza do valeného podjazdu, z ktorého na obe strany ústia dvere do bočných miestností. Majú valenú klenbu a takzvanú „ českú placku“, zdobenú renesančným štukovým obrazcom. Schodište vedie na chodbu poschodia, ktorá je opakovaním prízemia, len vo dvoch miestnostiach sa vyskytuje korýtková klenba. Stredná chodba smeruje na fasádu, na kamennú pavlač s troma arkádami, ktoré sú jedinou, ale reprezentačnou architektonickou výzdobou priečelia. Dvor je už dnes zastavaný. Pôvodná stavba vznikla asi v 2. polovici 17. storočia a neskôr v 18. a 19. st. bola prestavaná.

Mestské múzeum v Rajci vzniklo v roku 1992 a verejnosti bolo sprístupnené v roku 1993. V múzeu sú umiestnené dve stále expozície – národopisná a prírodovedná expozícia. Národopisná expozícia je venovaná histórii a remeselným tradíciám mesta. Prírodovedná expozícia dokumentuje prírodné pomery Rajeckej kotliny. Je rozdelená do troch samostatných celkov tzv. biotopov: prostredie vôd, lesné prostredie a prostredie predhorí a lúk. Na budove sú umiestnené dve pamätné tabule a busta významných rajeckých rodákov, - zoológa a prírodovedca Jána Frivaldského; - kňaza, pedagóga, publicistu Juraja Slotu Rajeckého a právnika, pedagóga, politika, novinára prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského. Počas letnej turistickej sezóny sú stále expozície obohatené o rôzne výstavy.