GDPR

Zásady ochrany osobných údajov§P

Aplikáciu (pre Apple a Android, ďalej len aplikácia) prevádzkuje spoločnosť adsupra s.r.o., Hlavná 35, Nižný Klátov, 044 12, Slovenská republika, IČO 50144839, DIČ 2120191557 (ďalej len prevádzkovateľ).

Spracovanie osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa týkajú iba modulov 'SMS', 'Susedský Bazár', 'Miesta', 'Fotogaléria' a 'Podnety od Vás / Podnety od občanov'.
Samotná aplikácia ani ostatné moduly vytvorené prevádzkovateľom nezbiera ani samovoľne žiadne osobné údaje, avšak prípadné vnorené moduly tretích strán sa môžu riadiť svojimi pravidlami ochrany osobných údajov a nachádzajú sa v príslušnom module.
Aplikácia zhromažďuje osobné údaje zadané používateľom v moduloch 'Susedský Bazár', 'Miesta', 'Fotogaléria' a 'Podnety od Vás / Podnety od občanov' v prípade zadania nového inzerátu, miesta, fotografie aleo podnetu užívateľom (ďalej len služba) a pre modul 'SMS' prostredníctvom web formulára 'PRIHLÁSENIE NA ODBER SMS SPRÁV'. Aplikace nepoužívá cookies.

1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

2. Na účely užívania služby a sprostredkovanie kontaktu medzi Používateľom a Samosprávou, je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Používateľa alebo osobné údaje poskytnuté či zadané Používateľom pri užívaní služby (mobilné číslo, popis podnetu, miesta, fotografie alebo inzerátu, meno Používateľa, email, telefón, fotografia, miesto-adresa podnetu).

3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon služby. Zadaním údajov do služby Používateľ súhlasí s týmito zásadami.

4. Používateľ môže kedykoľvek z akejkoľvek príčiny požiadať o odstránenie alebo vymazanie osobných údajov kontaktovaním prevádzkovateľa počas pracovných dní v čase 9:00-17:00, email: adsupra.com@gmail.com tel.: 0905129668