Vo veku 68 rokov zomrela naša rodáčka
Margita Bilická, rodená Dubajová.
Posledná rozlúčka bude v pondelok 04.09.2023
o 13.30 hodine na miestnom cintoríne v Súlovciach.