Ďakujem členom Jednoty dôchodcov v Súlovciach, ktorí sa dňa 21.06.2023 zúčastnili brigády
- čistenie a úprava cintorína.
Za pomoc obci v týchto ekonomicky neľahkých časoch pre samosprávy im patrí môj obdiv 
a veľké ĎAKUJEM!
Verím, že svojim prístupom bude Jednota dôchodcov pekným príkladom pre všetkých obyvateľov obce.

Ivan Pecháč
starosta obce Súlovce