Žiadosť o opílenie stromov

Žiadame občanov, vlastníkov stromov, aby opílili konáre, ktoré zasahujú do miestnych komunikácií.
Firma ENVI-GEOS Nitra, ktorá zabezpečuje zber odpadu, odmieta obsluhovať tieto ulice z dôvodu poškodenia vozidiel.
Za pochopenie ďakujeme!