V súťaži Nadácie Jednota sa rozhoduje o získanie finančnej podpory na komunitný projekt.
Obec sa zúčastňuje projektom obecného detského ihriska pod názvom "Pohyb je náš kamarát".

Môžte svojim hlasom rozhodnúť.