Oznam - dodržiavanie dopravných predpisov v obci


Vážení spoluobčania,


Z dôvodu množiacich sa sťažností občanov na parkovaciu politiku" v obci, obec Súlovce vyzýva všetkých majiteľov motorových vozidiel k dodržiavaniu dopravných predpisov pri parkovaní ich motorových vozidiel.


To znamená, že žiadame občanov, aby parkovali motorové vozidlá v smere jazdy a najmä tak, aby na chodníku zostal dostatočný priestor na prechod chodcov okolo zaparkovaných vozidiel bez obmedzení, aby zbytočne nemuseli vstupovať na vozovku, najmä mamičky s kočíkmi, občania so sťaženým pohybom či dôchodcovia.


Ďalšia výzva obce Súlovce smeruje k vodičom motorových vozidiel, ktorý jazdia po našej obci neprimeranou rýchlosťou a týmto by sme ich chceli dôrazne upozorniť, že v obci je maximálna povolená rýchlosť 50km/h.


Uvedené výzvy obce sa týkajú najmä úseku od začiatku obce až po kultúrny dom, kde je situácia alarmujúca. To však neznamená, že uvedené dopravné predpisy netreba dodržiavať aj na iných uliciach obce.


Preto upozorňujeme všetkých občanov, ktorí sa v tomto ozname našli, že ak sa tento stav nezlepší, nebudeme tolerovať takéto konanie a budú oznámení na príslušné orgány, kde budú vyvodené dôsledky.


Pevne veríme, že si občania uvedomujú aké následky môže mať takéto konanie a preto dúfame, že dôjde k náprave bez zbytočných konfliktov. Buďme k sebe v týchto neľahkých časoch ohľaduplní a disciplinovaní.

pri parkovaní