Naša spoločnosť sa zameriava na optimalizáciu odpadového hospodárstva s dôrazom na biologicky rozložiteľné odpady. Výsledkom nášho úsilia sú ušetrené financie našich partnerov, redukcia čiernych skládok, odpadové hospodárstvo v súlade s platnou legislatívou a spokojnejší občan.

Legislatívna povinnosť pre zavedenie systému predchádzania/zhodnocovania BRO vo Vašej obci nadobudla platnosť od 1.1.2017. Aktuálnu legislatívu pre oblasť odpadového hospodárstva nájdete v prílohe mailu.

Náš prístup

 Spoločnosť JRK Waste Managament zrealizovala v  stovkách miest, obcí a mikroregiónov v rámci Slovenskej a Českej republiky množstvo podporných aktivít zameraných na optimalizáciu odpadového hospodárstva nasledovnými krokmi:

 

 Rád by som s Vami prediskutoval možnosti vzájomnej spolupráce na osobnom stretnutí v priebehu budúceho týždňa. Vyhovuje Vám niektorý deň v tomto období? V prípade, že Vám termín nevyhovuje, poprosím Vás o návrh alternatívy.

Vopred ďakujem za odpoveď a potvrdenie termínu/alternatívy stretnutia

S pozdravom,

Mgr. Alexander Starinský

Regionálny manažér+421 910 220 462
alexander.starinsky@menejodpadu.sk
www.menejodpadu.sk

JRK Slovensko s.r.o.
Bratislava | Praha | Budapest
Centrála/Headquarter:
Gallayova 11, 841 02, Bratislava, Slovakia
Tel./Phone: +421 (0)2 38 12 19 22

“““ZLATY-MRAVEC-ocenenie..png““““““ZELENA_FIRMA.png“““

Pre menej odpadu. / For less waste.

www.menejodpadu.sk | www.komposter.sk

Naša spoločnost je certifikovaná na požiadavky noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004
Our Company is certified to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004