Územný spolok SČK nám zaslal vyhodnotenie efektívnosti Prepravnej služby za I. polrok 2019. Teší nás, že túto službu využívajú naši občania k spokojnosti a najmä, že im pomáha pri problémoch s presunmi do rôznych zdravotníckych zariadení. 
Túto službu SČK poskytuje  v našej obci na základe zmluvných vzťahov od  2. 11 .2017 a následne dodatkom od 31. 12. 2018 a od 1. 4. 2019, ako aj v ďalších 15 obciach okresu s cieľom  pomôcť zlepšiť sociálne postavenie a sebestačnosť odkázaných osôb. Prepravy v uvedenom období  boli zabezpečované prevažne do zdravotníckych a sociálnych zariadení v Košiciach, Čani a v Košiciach -  Šaci.


Prehľad za I. polrok 2019 – Trstené pri Hornáde

Mesiac

Počet prepráv

Január

 

Február

 

Marec

 

Apríl

22

Máj

18

Jún

26

Spolu

66