Vážení občania,

 

     v posledných dňoch na obecnom úrade pribúdajú sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v našej obci. Preto dôrazne vyzývame chovateľov a držiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia VZN č. 1/2009 o chove a držaní psov na území obce Trstené pri Hornáde. Za nerešpektovanie zákazu voľného pohybu psov v zmysle článku 9, obec za tento priestupok uloží pokutu do výšky 50 €. V prípade napadnutia človeka psom chovateľovi alebo držiteľovi bude uložená pokuta 166 €. V prípade opätovného porušovania VZN č. 1/2009 držiteľom psov bude uložená dvojnásobná pokuta uvedená vo VZN č. 1/2009.Voľne sa pohybujúce psy bez známky budú odchytávať organizácie s príslušným oprávnením. Veríme, že pochopíte našu výzvu a zamedzíte voľnému pohybu psov na verejných priestranstvách a tak zabránite možnosti pohryznutia človeka psom.