Vzdelávací seriál „Nehádžme všetko do jedného vreca“. ​

Seriál je súčasťou vzdelávacieho materiálu č. 13, ktorý nájdete na www.naturpack.sk v sekcii Na stiahnutie a v podsekcii Dokumenty Obce alebo po kliknutí SEM.

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/informacny-material-pre-obce-c-13/

Vzdelávací materiál zasielame vo viacerých formátoch:


1. Verzia na počúvanie – formát mp3 – túto verziu môžu obce i školy využiť napr. vysielaním v školských alebo obecných rozhlasoch.

2. Animovaná verzia na stiahnutie – formát mp4 – túto verziu môžu obce i školy využiť napr. umiestnením na svoj web, premietaním prostredníctvom dataprojektorov, interaktívnych tabúľ a pod.

3. Animovaná verzia na zdieľanie videí priamo z portálu YouTube – NATUR-PACK verejnosti – túto verziu môžu obce i školy využiť zdieľaním videí priamo z kanálu NATUR-PACK verejnosti na portáli YouTube.


Ďakujeme všetkým partnerským samosprávam, ktoré nám už zaslali vyplnený dotazník (nájdete ho na www.naturpack.sk v sekcii Obce alebo po kliknutí SEM

https://www.naturpack.sk/sluzby/obce/dotaznik-pre-partnerske-samospravy-natur-pack/

k vzdelávacím aktivitám, ako aj tým, ktoré naše vzdelávacie aktivity ktorýmkoľvek spôsobom využili v rámci svojich médií a pôsobnosti.

UKÁŽKY ŠKOLIACEHO MATERIÁLU:

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1


Tím NATUR-PACK